PPT Matteus 253146 PowerPoint Presentation, free download ID1364476


Dankbaarheid Brandend Zand

CHAPTER 25. The Parable of the Ten Virgins. * 1 "Then * the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 2 * Five of them were foolish and five were wise. 3 The foolish ones, when taking their lamps, brought no oil with them, 4 but the wise brought flasks of oil with their lamps. 5 Since the bridegroom was long delayed, they all became.


Mattheüs (HSV) Stichting Nederland Gered

Mattheüs 25. 1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. 2 En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen. 3 Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. 4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen.


Mattheus 25 113 Wees gewapend met die borsharnas van geloof en liefde op die koms van

Mattheüs 25 De wijze en de dwaze meisjes 1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. 3 Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee.


Mattheüs 54 HSV Vers van de Dag.nl

Want het is gelijk een mens, die buiten 's lands reizende, zijn dienstknechten riep, en gaf hun zijn goederen over. En den ene gaf hij vijf talenten, en den ander twee, en den derden één, een iegelijk naar zijn vermogen, en verreisde terstond.


Free Bible Images Matthew Free Bible Images Printable

25 "At that time the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 2 Five of them were foolish and five were wise. 3 The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. 4 The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. 5 The bridegroom was a long time in co.


Matthew 2531 Sacred scripture, Biblical, Bible history

Mattheüs 25 - Herziene Statenvertaling (HSV) online | Bijbelhoek De Bijbel, Mattheüs 25 Doorzoek Bijbel Oude Testament Nieuwe Testament Vorige Hoofdstuk: Mattheüs 25 ← naar Bijbel index Kopieëer weergave openen 1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2


PPT Matteus 253146 PowerPoint Presentation, free download ID1364476

25 "Then the kingdom of heaven will be like ten virgins who took their lamps[ a] and went to meet the bridegroom.[ b] 2 Five of them were foolish, and five were wise. 3 For when the foolish took their lamps, they took no oil with them, 4 but the wise took flasks of oil with their lamps. 5 As the bridegroom was delayed, they all became drowsy and.


Mattheüs 25130 De wijze en dwaze meisjes, De talenten door Philip Spoelstra YouTube

Matthäus 25 Lutherbibel 2017 Von den klugen und törichten Jungfrauen 1 Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus, dem Bräutigam entgegen. (Lk 12,35; Offb 19,7). 2 Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. 3 Die törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. 4 Die klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen.


HOW IN THE WORLD!! The Parable of the Sheep and The Goats (Matthew 253146)... Until the end

Mattheüs 25 Mattheüs 25 Het heilig evangelie naar de beschrijving van Mattheüs De wijze en de dwaze meisjes 1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas.


mattheus 25 vijf wijzen en vijf dwazen meisjes YouTube

Matteüs 25:40 Mat. 10:40-42 En de koning zal hun antwoorden: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan." 41 Daarop zal Hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: "Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur.


VERSLAAFD. Mattheus (25) vertelt over zijn wietverslaving. “Je wilt erbij horen, zo is het mijn

20 Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. 21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw.


Matthew 25113 NLT Illustrated "Always Be Ready" — Heartlight® Gallery

Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. 6 Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. 7 Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid.


Overdenking Mattheüs 25 vers 1430 YouTube

25 Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd! 26 Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, 27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.


VERSLAAFD. Mattheus (25) vertelt over zijn wietverslaving. “Je wilt erbij horen, zo is het mijn

20 Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; 21 en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.


Sunday School Lesson (Matthew 253146) The Least of These MinistryToChildren

Mattheüs 25 HSV Extra informatie Mattheüs 25 De wijze en de dwaze meisjes 1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. 3 Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee.


Pin on Bible Scripture Pictures

Mattheüs 25, Herziene Statenvertaling (HSV) De wijze en de dwaze meisjes Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet..